Vi har allerede vurdering for læring. Nå skal vi prøve ut vurdering for profesjonsutvikling i skolen.

Rundt 10 skoler har meldt seg på for å prøve ut hvordan de kan videreutvikle sin egen praksis gjennom bruk av tilbakemeldinger.  I tillegg til det gode vurderingsarbeidet de allerede gjør,  skal skolene jobbe systematisk med å ta i bruk informasjon fra fire kilder.

De fire kildene er:

  • elevenes tilbakemelding på læringssituasjonen
  • kollegaobservasjon og tilbakemelding
  • ledelsens observasjon og oppfølging
  • informasjon om elevens læring, danning og utvikling

Alle skolene som er med har diskutert ordningen i felleskap for å sikre at alle som deltar har tillit til metodene som brukes.

Formålet med vurdering for profesjonsutvikling

De fleste skoler bruker en eller flere av disse kildene for å finne ut hvordan de kan bli bedre.  Det er den systematiske bruken av alle fire kildene som vil kjennetegne vurdering for profesjonsutvikling. Målet er å bidra til å

  • videreutvikle skolen som lærende organisasjon
  • styrke lærernes profesjonelle utvikling
  • å virke positivt inn på elevenes læring og utvikling
  • styrke skolenes arbeid med kollegabasert vurdering

Hvis du vil lære mer om vurdering for profesjonsutvikling, kan du lese mer om bakgrunnen for ordningen i rapporten fra arbeidsgruppa (pdf). Vi har også utviklet en veileder om undervisningsvurdering som kan være nyttig i dette arbeidet.

Hva skjer etter utprøvingen?

Etter at utprøvingen er ferdig, skal vi systematisere erfaringene og presentere dem for Kunnskapsdepartementet og GNIST-partene, dvs. Elevorganisasjonen, Skolelederforbundet, Pedagogstudentene, KS, Utdanningsforbundet og Norsk lektorlag.

Hva mener du?

Vi gleder oss til utprøvingen! Hva mener du om de fire metodene vi prøver ut?

2 KOMMENTARER

  1. Dersom dette er med på å styrke skolenes systematiske arbeid med analyser av datamateriale (bevis ) for å endre og utvikle profesjonsfaglige praksiser, så er dette et første skritt mot læringsanalyse.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her