På tirsdag kommer de første resultatene fra årets nasjonale prøver. Her er fem ting du bør vite om prøvene:

Av Kirsti Aandstad Hettasch, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

1. Vi har prøver i lesing, regning og engelsk fordi det er viktig for elevenes læring i alle fag

Elevene har nasjonale prøver tre ganger i løpet av sine ti år i grunnskolen: på 5. trinn, 8. trinn og 9. trinn. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i ferdighetene lesing, regning og engelsk. Disse er grunnleggende for barnas læring på tvers av fag. Prøvene hjelper skoler, lærere og kommuner med å måle om de lykkes med å lære barna disse ferdighetene.

2. Prøveresultatene gir mest med en lærer som kjenner eleven

Nasjonale prøver gir kommunen, rektorene og lærerne tilgang på avanserte og presise analyser av elevenes resultater. Disse skal ikke brukes til å sette karakterer, men skal gi et grunnlag for å vurdere hva eleven bør arbeide mer med: Hvilke oppgaver mestrer Lise godt, hva strever hun med og hvordan kan undervisningen tilpasses hennes behov?

Lises lærer vet at prøveresultatene ikke forteller alt om Lise, og at han må se resultatene i sammenheng med det han vet fra før. Det er han som kjenner Lise best. Det er han som kan gjøre gode vurderinger og snakke med Lise. Forstod hun ikke oppgaveformen, eller er det hull i kunnskapen? Fikk hun til noe hun ikke pleier å få til? Slike samtaler legger til rette for læring.

3. Først nå kan vi måle utvikling over tid

I år kan skoler og kommuner for første gang sammenlikne sine egne resultater i regning og engelsk med fjorårets. Det betyr at det i årene som kommer blir lettere for rektorer og kommuner å se effekten av lokale lærings- og utviklingstiltak. Det er mye mer meningsfullt enn å sammenlikne seg med andre.

4. Gjennomsnittsresultatet på små skoler er sårbare for enkeltprestasjoner

Resultatene til små skoler og små kommuner er sårbare for enkeltprestasjoner. Én elev som presterer svært godt eller svært dårlig, påvirker gjennomsnittet mye mer på en liten skole enn på en stor skole. En god huskeregel når du skal tolke resultatene, er at desto flere elever et gjennomsnittsresultat er basert på, desto tryggere er vi på gjennomsnittet.

5. Nasjonale prøver er ikke NM i skole

Nasjonale prøver er ikke et nasjonalt mesterskap i skole, slik saker med lister og rangeringer i media kan gi inntrykk av. De som fortjener «medalje» fra oss, er skoler og kommuner som bruker resultatene til å vurdere hva enkeltelever og grupper bør lære mer av, og hvilke utviklingstiltak som bør prioriteres i kommunen.

Resultatene fra nasjonale prøver på 8. og 9. trinn publiseres på skoleporten.no tirsdag 17. november. Resultatene fra 5. trinn publiseres 1. desember.

2 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her