Elevene er rastløse etter en lang dag i klasserommet. Halvparten av de ser ut av vinduet mens det trampes lett, men hurtig, med foten i gulvet. Det er 30 minutter igjen av timen, og læreren merker at hun gradvis har mistet oppmerksomheten deres.

Kunne noen aktive pauser, eller kanskje fysisk aktiv undervisning ha gitt elevene et bedre læringsutbytte?

Bedre læring med fysisk aktivitet?

De fleste mener nok at mer fysisk aktivitet bidrar til at elevene lærer mer. Mange skoler har testet ut dette på eget initiativ, og både elver og lærere er svært positive.  Men hva sier forskningen? Den har hittil ikke gitt oss noe klart svar på om mer fysisk aktivitet ville gitt disse elevene et bedre læringsutbytte.

Noen rapporter viser en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og læringsutbytte, mens andre klarer ikke å finne denne sammenhengen. Men når forskerne finner positive resultater, så er det ikke nødvendigvis på grunn av den fysiske aktiviteten i seg selv. Det kan like gjerne handle om hva slags aktivitet som elevene gjennomfører, eller hvordan læreren organiserer den. Så hvilken fysisk aktivitet bør skolene velge, og hvordan bør den fysiske aktiviteten organiseres? Dette vet vi for lite om i dag.

Gir det bedre psykisk og fysisk helse?

Her spriker også forskningen i forskjellige retninger. Likevel viser studier at god fysisk form blant barn og unge kan forebygge senere psykiske problemer. For den fysiske helsen, ser forskerne at det har spesielt god effekt på de aller yngste barna. Og at fysisk aktivitet, ikke veldig overraskende, har positiv virkning på blant annet blodtrykk, kondisjon og fedme. Det betyr at fysisk aktivitet og bedre kunnskap om kosthold vil redusere risikoen for dårlig helse.

Les forskningen på Udir.no

Utprøving og evaluering av modeller for fysisk aktivitet for elever i ungdomsskole

Hvordan kan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte – En systematisk kunnskapsoversikt

Vi vil vite mer!

Nå skal vi teste ut ulike modeller med fysisk aktivitet i skolen. Det er valgt ut 7 skoler som skal starte opp nå, og fra 2017 vil 30 skoler delta i prosjektet. Noen av skolene kommer blant annet til å ha en ekstra kroppsøvingstime i uka, noen av undervisningstimene i fag vil være utendørs og det vil være flere aktive pauser fra stillesittende undervisning. Alt dette skal vi forske på, og vi ønsker å finne klarere svar på betydningen av fysisk aktivitet i skolen.

2 KOMMENTARER

  1. Takk for mange fine innlegg. Men jeg savner en signatur, slik at det går an å se hvem som er forfatter av innleggene.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her