Opplæringen styres heldigvis av dyktige lærere med god utdannelse og bred erfaring. Men hvilke lærere skal få bygge videre på tidligere grunnutdanning, eller skaffe seg kompetanse på nye områder for å oppfylle krav til relevant undervisningskompetanse? Og når?

Som skoleeier har du hundrevis av muligheter for faglig påfyll for lærerne dine. For at elevene skal få best mulig utbytte av opplæringen, bør du legge en kabal underveis – men hvordan?

Vi håper dette innlegget kan bidra til at enda flere skoleleiere og skoleledere tenker enda mer systematisk når det gjelder videreutdanning av sine lærere.

Du må ha en plan for kompetanseutvikling

Alle skoleeiere bør ha en plan for kompetanseutvikling. Innen 2025 må lærere som underviser i norsk, matematikk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk ha relevant undervisningskompetanse – det er den foreløpige sluttdatoen for strategien Kompetanse for kvalitet.

Ifølge tall fra grunnskolens informasjonssystem (GSI) er det fortsatt mange som vil måtte videreutdanne seg for å innfri de nye kravene; på landsbasis er andelen som ikke oppfyller krav om relevant undervisningskompetanse på 17 prosent i norsk, 24 prosent i matematikk og 35 prosent i engelsk.

Kabalen vil gå opp, hvis du som skoleeier eller skoleleder har en plan, og dersom du prioriterer og motiverer.

Mulighetene er mange, læringsutbytte er målet

Det er nesten en liten jungel av kompetansehevingstilbud der ute. Bare i Utdanningsdirektoratet sin studiekatalog for studieåret 2020/2021 er det mulig å velge mellom 193 ulike videreutdanningstilbud. Dette i tillegg til videreutdanningstilbud som universitetene og høgskolene ellers tilbyr.

Det er mange valg og selv om det er lærerne som må gjennomføre studiene, så har arbeidsgiver ansvar for å ha den riktige kompetansen til enhver tid på sin skole. Det er skolen som skal gjøre både samfunnet og hver enkelt elev best mulig rustet for fremtiden.

Men hva er egentlig viktigst å prioritere for at elevene skal få best mulig utbytte av opplæringen? Videreutdanning som et virkemiddel for å oppfylle kompetansekravene, eller videreutdanning innenfor et annet fagområde basert på et lokalt behov? Eller kanskje begge deler? Det ene utelukker ikke det andre.

Ett godt tips: Flere lærere kan studere sammen

Dersom skolen eller skoleeier har flere lærere som har behov for videreutdanning i samme fag eller fagområde, kan læringsutbyttet bli større hvis lærerne fra skolen eller skoleeierskapet studerer sammen. Lærere og skoleeiere kan imidlertid ha andre behov enn de prioriteringene som ligger til grunn nasjonalt. En konsekvens av dette kan være at noen søknader blir avslått. Vi følger uansett alltid skoleeiers prioritering, så langt det er mulig.

Søknader i matematikk, engelsk og norsk, samisk og norsk tegnspråk er prioriterte fag for studieåret 2020-2021, deretter prioriteres søknader i andre fag. Det har partene og Kunnskapsdepartementet bestemt.

Hvem skal du henvende deg til om hva?

I Utdanningsdirektoratet er vi en gjeng som forvalter videreutdanning for lærere fra nasjonalt hold. Kort fortalt betyr det at vi sørger for at det finnes relevante studietilbud og at vi administrerer finansieringen av ordningen. Vi fordeler altså penger til universitetene og høgskolene som er tilbydere av videreutdanningen, og overfører vikarmidler- og stipend til skoleeiere slik at de kan sende lærerne sine på videreutdanning.

Jeg er en del av den gjengen.

Skoleeiere må svare på spørsmål fra sine lærere. Spørsmål om videreutdanning for lærere er ikke noe unntak. En kabal underveis kan bidra til økt bevissthet, særlig hvis den er kjent blant lærerne.

Lykke til med årets søknadsbehandling, prioriteringer og kompetansekabelen i dialog med lærerne!

Her er de viktige datoene:

  • 1. februar: Søknadsskjema og oversikt over tilbud i Udirs studiekatalog blir tilgjengelig
  • 1. mars: Søknadsfrist
  • 15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning
  • 30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
  • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog
  • 1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her