Vi har publisert nye tall for hvor mange lærlinger som er i jobb kort tid etter at de tok fagbrev i 2017-2018. Dette mener vi du bør vite om tallene.

Hvor mange er i jobb?

3 av 4 fagarbeidere er i jobb første år etter fagprøven, viser de nye tallene. De som ikke er i arbeid er enten i utdanning eller utenfor arbeid og utdanning.

Hva skjer med tallene?

Det er veldig små endringer i tallene sammenlignet med tidligere år. For lærlingene har det vært en beskjeden økning på 1, 4 prosentpoeng.

Hvilke fylker skiller seg ut?

Buskerud, med sine 8 av 10 i arbeid, er fylket med flest nyutdannede fagarbeidere i jobb.  Det er ganske store forskjeller mellom fylkene. For lærlinger og elever med bestått fag- eller svenneprøve varierer andelen i arbeid fra 67 prosent i Møre og Romsdal til 80 prosent i Buskerud.

Hvilke utdanningsprogram skiller seg ut?

Lærlinger fra bygg- og anleggsteknikk, med sine 85 prosent i arbeid, har i størst grad jobb rett etter utdanningen. Det er store variasjoner mellom utdanningsprogrammene. Lavest andel i arbeid har medier og kommunikasjon og service og samferdsel med sine 51 og 61 prosent.

Hva betyr tallene?

Tallene betyr at noen flere enn tidligere er i jobb kort tid etter fagbrevet. Samtidig er det sånn at vi gjerne skulle sett enda flere flinke fagarbeidere i arbeid.

Synes du dette var spennende og vil vite mer? Du kan lese mer om tallene på udir.no

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her