Vi vet at mange elever med stort læringspotensial strever med å bli anerkjent og akseptert i skolen, og at norske lærere sier de har for lite kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for disse elevene. Selv om vi vet en del om disse elevene, vet vi ikke alt.

Derfor inviterte vi i Jøsendalutvalget til et innspillmøte for organisasjoner, forskere, skoleeiere, PPT, skoler, lærere og andre som jobber med skole 16. mars. Her holdt flere av utvalgsmedlemmene innlegg der de viste til viktige perspektiver i arbeidet.

Utvalgsleder Jan Sivert Jøsendal og tre utvalgsmedlemmer forteller om hva som er viktig i utvalgets utredningsarbeid

Stefan
Danske Stefan Hermann fortalte om erfaringer med arbeidet med Talentutvikling i Danmark.

På møtet la også Kunnskapssenteret for utdanning frem en helt ny forskningsoppsummering om evnerike elever og elever med stort læringspotensial. Den viser blant annet at

  • den sosiale konteksten som læringen foregår i har stor betydning for disse elevgruppene
  • det er avgjørende at disse elevene får et pedagogisk godt gjennomtenkt undervisningopplegg med progresjon og stadig nye innfallsvinkler på fagstoffet

    Mona Nosrati
    Mona Nosrati holdt et innlegg om dybdelæring, akselerasjon og forsering.
  • lærere trenger støtte fra ledelsen for at elever med stort læringspotensial skal få tilpasset opplæring

Vil du vite mer? Her kan du se filmer av foredragene.

Har du en historie eller erfaringer?

Ella Idsøe
Ella Idsøe holdt en presentasjon om hva som kjennetegner elevene.

Et halvt år etter at utvalget ble oppnevnt vet vi mye mer om hva som skal til for å tilpasse opplæringen for elever med stort læringspotensial. Vi har eksempler fra praksis og funn fra forskning, og vi mange gode innspill og historier fra fagpersoner, elever, lærere, foreldre, PPT, skoleledere og skoleeiere.

Men vi vet ikke alt! Kanskje har utvalget gått glipp av din historie eller erfaringer? Kanskje har du erfart hvordan opplæringen kan tilpasses slik at alle elever får utnyttet sitt læringspotensial?

Jøsendalutvalget ønsker flere innspill og inviterer deg til å komme med disse på e-postadressen Josendalutvalget@udir.no.


 

Innlegget er skrevet av sekretariatet på vegne av Jøsendalutvalget

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her