Digital mobbing er ikke lenger noe nytt tema. Det som endrer seg er ofte plattformen, programmet eller appen som den digitale mobbingen foregår på. Det som ikke endrer seg, er at det skal varme hjerter og våkne øyne til for å forebygge og stoppe mobbingen.

Innlegget er skrevet av Frode Restad og Kjersti Botnan Larsen. Begge jobber med læringsmiljø i Utdanningsdirektoratet. 

Skolens oppdrag er å utvikle barns kompetanse, slik at de kan mestre livene sine, og delta i felleskapet – også på nett. I anledning Safer Internet Day vil vi gi noen råd til skolens forebygging og håndtering av digital mobbing (se også nye tall om barn og mobbing)

Hva vet vi om digital mobbing?

Vi definerer digital mobbing som gjentatte negative handlinger rettet mot en eller flere som har vanskelig for å forsvare seg, ved bruk av elektroniske teknologier eller medier.

  • Den digitale mobbingen kan forfølge barnet overalt.
  • Den digital mobbingen kan spenne fra nakenbilder og åpenbare trusler til det å ikke få «likes» eller tilsynelatende uskyldige kommentarer.
  • Mobbingen trenger ikke være flere negative handlinger, men kan være én melding som spres.
  • Vi vet aldri hvor mange som ser bildet eller meldingen.
  • Det kan være vanskelig å finne ut hvem som står bak, selv om politiet har mulighet til å f.eks. spore IP-adresser.

Digital mobbing – skolens eller foreldrenes ansvar?

En utfordring er at digital mobbing ofte foregår i grenselandet mellom skolen og fritid. Skolen har et ansvar for at alle elever skal ha et godt psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dersom skolen mistenker at elever blir utsatt for krenkelser, som mobbing, har de en handlingsplikt. Denne handlingsplikten gjelder også om eleven blir utsatt for digital mobbing.

Vi vet at det kan være vanskelig å avgjøre om den digitale mobbingen er innenfor skolens ansvarsområdet. Spørsmålet er om den digitale mobbingen har sammenheng med skolen, for eksempel om barna går i samme klasse.

Noen råd for forebygging og håndtering av digital mobbing

Det er viktig å huske på at det er sterk sammenheng mellom digital mobbing og tradisjonell mobbing. Flesteparten som mobbes digitalt blir også mobbet ansikt-til-ansikt. Digital mobbing er ofte et symptom på noe mer.

Digital mobbing er både det samme som tradisjonell mobbing og noe særegent. Dette har betydning for hvordan vi håndterer digital mobbing. Ofte kan skolene bruke de samme tiltakene som mot tradisjonell mobbing, men det kan også være nødvendig med noen målrettede tiltak.

Arbeidet mot digital mobbing krever en innsats fra både skolen og foreldre. Det er nødvendig å jobbe sammen om både forebygging og håndtering. Det finnes ingen «quick fix» – det som fungerer er helhetlig og systematisk arbeid.

Involver elever og foreldre

Foreldrene er viktige rollemodeller, og ofte de nærmeste til å høre om eller oppdage digital mobbing. Skolen må veilede foreldre i hvordan de kan følge opp sine barns liv på nett. Elevene bør blant annet involveres i en diskusjon av hva som er greit, og ikke er greit på nett.

Jobb med sosiale og digitale ferdigheter i sammenheng

Skolen skal utvikle elevenes digitale og sosiale ferdigheter. Elevene må få erfaring og veiledning med å bruke digitale medier, og vise nettvett. «Du bestemmer» fra Senter for IKT i utdanningen er en nyttig ressurs i dette arbeidet.

Bygg kompetanse på digital mobbing

Skolens ansatte må også ha kompetansen for å kunne fange opp og følge opp digital mobbing. Skolene må vite hvordan digital mobbing håndteres. Å oppdage digital mobbing kan være vanskelig og krever kompetanse.

De ansatte må også ha kompetanse om juridiske spørsmål, for eksempel personvern og de strafferettslige sidene ved digital mobbing.

Et systematisk arbeid med utvikling av digital kompetanse, for eksempel med støtte fra IKT-plan, kan være en nyttig investering i arbeidet.

Varme hjerter og våkent blikk på nettet

Vi kommer aldri bort fra at den viktigste faktoren for å håndtere digital mobbing er mennesker – rektorer, lærere og foreldre – som med varme hjerter og våkent blikk ser og støtter barn i deres digital utvikling. Det er barna som er portvokterne til deres digitale verden, og vi kommer ikke inn uten deres tillit.

Vi vil gjerne høre hvordan dere håndterer digital mobbing, hvordan dere følger med, samarbeider med foreldrene – eller hva som er spesielt utfordrende.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her