De aller fleste ungdommer går på videregående skole, men rundt 8 prosent av unge har verken jobb eller fullført videregående.

Aldri før har vi målt høyere gjennomføring i videregående skole. Grunnen til dette skyldes nok at mange har blitt flinkere til å gjøre en innsats både i og utenfor skolen. Jobben som gjøres i skolen, med å tilrettelegge for ulike elever og motivere dem til å gjennomføre, er selvfølgelig kjempeviktig. Men, jobben som gjøres for ungdommene som er utenfor skolen er også veldig viktig.

Ungdom som ikke har jobb eller skoleplass får hjelp

Oppfølgingstjenesten (OT) følger opp unge mellom 16 og 21 år som ikke går på skole eller er i arbeid. I samarbeid med ungdommen prøver de å finne et tilbud som passer. Dette kan være å motivere eller forberede ungdommen på skole eller arbeid, eller hjelpe dem med å finne en skoleplass eller jobb. Det viktigste er at ungdommene finner noe som passer for dem, slik at de ikke går ledig.

Stadig flere ungdommer kommer tilbake til skolen

Mye tyder på at disse ungdommene får bedre hjelp. De siste årene har stadig flere blitt kontaktet av oppfølgingstjenesten. Så langt i år er det kun 1 av 10 de ikke fikk kontakt med. Det er halvparten så mange ukjente som i 2012.

Det er også flere av ungdommene som har blitt hjulpet inn i skole, jobb eller andre tilbud. Tallene viser at nærmere 1 av 10 av ungdommene er tilbake på skolen. Det er nesten dobbelt så mange, sammenlignet med 2012.

I tillegg til å hjelpe ungdom utenfor skole og arbeid, jobber oppfølgingstjenesten for å hindre at barn og unge slutter på skolen eller i lære. Også her har det vært en økning de siste seks årene.

Vil du vite mer?

Det kom akkurat ut nye tall som beskriver situasjonen til disse ungdommene.

I august kan vi se utviklingen for hele skoleåret, og vi håper at den positive trenden fortsetter.

2 KOMMENTARER

  1. Kategorinavnene i statistikken «i aktivitet» og «under oppfølging» gir bare mening for Nav-ansatte og er lite forståelige for andre. Hvis du er NEET («Not in Education, Employment, or Training») fordi du er på reise rundt jorda, eller om en frafallselev gamer i kjelleren 15 timer daglig er de i høyste grad «i aktivitet», i den forstand folk flest oppfatter ordene.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her