Ny rammeplan – hva kommer høsten 2017?

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gjelder fra august 2017. Det blir altså en spennende høst både for dere og oss!

Ny rammeplan innebærer at barnehager må bruke tid på å reflektere rundt innholdet og ta i bruk ny rammeplan, og at barnehagemyndigheter og eiere må sette seg inn i innholdet.

Udir  sender ut en trykt versjon av ny rammeplan til alle barnehager i august 2017, og lanserer en ny visning av rammeplanen på udir.no. På nettsidene vil dere også finne oppdatert veilednings- og støttemateriell som dere kan velge å bruke hvis dere ønsker det.

Vi har mange planer klare, men vi vil gjerne ha innspill fra dere for at dette skal gå så bra som vi ønsker!

Ny visning av rammeplanen på udir.no

I dag er nettsiden bygget opp slik at selve rammeplanteksten finnes et sted, mens det frivillige støttemateriellet ligger på ulike steder. Dette er langt fra ideelt, så for ny rammeplan planlegger vi en ny type visning med mer direkte kobling mellom teksten i rammeplanen og det frivillige støttemateriellet. Siden er under utvikling. Nedenfor ser dere en skisse for hvordan siden kommer til å se ut:

 

Skisse for visning av ny rammeplan og tilhørende frivillig støttemateriell på udir.no
Skisse for visning av ny rammeplan og tilhørende frivillig støttemateriell på udir.no. I skissen har vi brukt tekst fra høringsutkastet som ble sendt ut høsten 2016.

Omfanget av støttemateriell vil variere, og det er ikke alle områdene i rammeplanen vi har støttemateriell til. Noen steder har vi kanskje en film, andre steder kan det være forskning som er ekstra relevant, og andre temaer egner seg kanskje bedre for refleksjonsspørsmål.

Den nye visningen av rammeplanen på nett planlegger vi å ha klar ved barnehagestart.

Lag din egen plakat

Vi utvikler også en plakatgenerator som kan brukes for å konkretisere mål og planer i tråd med rammeplanen. Tanken er at dere i barnehagene kan reflektere sammen om hvordan dere vil ta rammeplanen i bruk, og la refleksjonene munne ut i plakater som kan henges opp på veggen, legges ved ukeplaner eller deles på annet vis. Hvis dere vil kan dere også ta bilde av plakaten og dele den med hverandre i sosiale medier med hashtaggen #rammeplanipraksis.

Dere skriver selv inn tekst i feltene og etter å ha valgt bakgrunn trykker dere på «Lag plakat». Her er et eksempel:

Skisse av plakatgeneratoren
Skisse av plakatgeneratoren

Webinarer

En annen idé vi har på tegneblokken er en serie med webinarer på 15-30 minutter om temaer som er relevante for rammeplanen. Webinarer kan fungere som et supplement til konferanser og andre møter, hvor bare noen få får delta. Vi har lyst til å teste en løsning hvor webinaret sendes live, med mulighet til å stille spørsmål underveis. Det vil naturligvis være umulig å samle hele barnehagenorge til direkte sendinger, så opptak av webinarene blir også publisert på nettsidene våre.

Hva tror dere? Kan webinarer være en god idé? Har dere forslag til temaer fra ny rammeplan som dere vil høre mer om i webinarer?

Mer informasjon

udir.no har vi skrevet litt om hva som skjer fremover med rammeplanen, ved fastsettelsen 24. april og ved barnehagestart når ny rammeplan blir gjeldende. Her lenker vi også til ny rammeplan på Lovdata når den blir fastsatt.

9 KOMMENTARER

 1. Webinarer fungerer godt i vår virksomhet. I tillegg bør det vurderes et slags kursbevis /sertifikat, der ansatte gjennom et e-læringskurs må svare på ulike spørsmål eks ala sikkerhetskortet og ulike HMS-kurs modeller. Dette sertifikatet kan repeteres ved jevne mellomrom. Det kan også lages utvidede modelker ift spesielt fagområdene.
  Bare noen tanker…

 2. Kan webinarer legges både til dagtid og ettermiddag/kveld slik det blir fleksibelt ift daglig drift og mulighet for å følge webinaret gruppevis eller samlet? Evt. at det kan være mulig å se det samme i «ikke-sann-tid».

 3. Jeg syntes støttemateriellet er særlig interessant, men også plakatgenerator og webinarer virker spennende 🙂 Dette gleder jeg meg til!

 4. Dette ser veldig bra ut!
  Håper den nye utgaven kommer før 01. august, slik at vi kan bruke den på første planleggingsdag!!

 5. Synes både den nye digitale versjon av RP med støttemateriell og webinarer rundt tema ser supert ut. Da har en mulighet til å få samlet hele personalgruppa og få felles forståelse. Tror alt dette vil være til stor hjelp i arbeidet vårt.

 6. Jeg synes at dette høres helt supert ut også!Velkommen til støttemateriell, webinarer og relevante videoer! Med ny Rammeplan har vi en gylden mulighet til å starte på noe sammen og lære sammen – alle i personalgruppen.
  Jeg tror det hadde vært interessant for oss å ha et utgangspunkt for felles refleksjon. En slags mal som kan tilpasses den enkelte barnehage. For eksempel hvor er det lurt å starte? Begrepsavklaringer? Diskusjon og refleksjon over ulike tema i planen? Hva tar man først og hva tar man sist. Å jobbe med Rammeplanen er et kontinuerlig arbeid – men å få en god start tenker jeg er gull verdt!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her