Vårt mål med prosjektet Regelverk i praksis er at det skal bli lettere for skoler og skoleeiere å forstå og følge regelverket.

Et av tiltakene vi har satt i gang, er å gi ansatte i Utdanningsdirektoratet og hos embetene et bedre innblikk i den praktiske skole- og skoleeierhverdagen. 

Byråkrater i utvikling

I løpet av året arrangerer vi tre samlinger. Her møtes 20 deltagere fra Utdanningsdirektoratet, 20 deltagere fra fylkesmannsembeter og 20 skoleledere og skoleeiere. På programmet står kompetanseheving om regelverket på tre viktige områder,

  • Elevenes psykososiale miljø
  • Tilpasset opplæring og tidlig innsats
  • Vurdering og lokalt arbeid med læreplaner

Noe av tiden er satt av til tradisjonelle foredrag, men det viktigste som skjer på samlingene, er arbeid i kollokviegrupper. Gjennom felles refleksjon og diskusjon blir det lettere å lære av hverandre.

I kollokviegruppene presenterer også deltakere fra kommuner og skoler hvordan de arbeider med regelverket innenfor disse områdene. Slik får de som ikke har sin arbeidshverdag i skole og kommune, mulighet til å bli kjent med hva som er de viktigste utfordringene når regelverket skal omsettes til praksis.

 

Rapport fra den første samlingen

Den første samlingen var på Hell i Nord-Trøndelag, og temaet var elevenes psykososiale miljø. Dette er en ny måte å lære på for alle involverte, så det var spennende å høre tilbakemeldingene.

Vi var rimelig sikre på at de fleste ville bli inspirert av å se hvordan skoler og kommuner arbeider med dette regelverket. Men ville byråkratene som deltok, kunne bruke det de lærte direkte inn i sin arbeidshverdag?

Jeg spurte Magne Hopland Engebretsen fra juridisk avdeling hva han tok med seg fra samlingen.

«Som byråkrat er det viktig å ha kontakt med den hverdagen som skolelederne og skoleeierne opplever. Jeg synes det var mye nyttig kunnskapsutveksling mellom oss i Udir og skolene. Det var spesielt nyttig for meg å høre om erfaringer fra små skoler og skoleeiere. Disse sitter med erfaringer og kunnskap som jeg kan overføre til mitt arbeid med privatskoler. Disse skolene har mange av de samme utfordringene i sin hverdag siden de er små enheter sammenlignet med større kommuner.»

En rektor ga følgende tilbakemelding:

«Regelverk i praksis får meg til å føle meg likeverdig, jeg blir tatt på alvor ut fra de utfordringene jeg møter i min praktiske hverdag. Det kan hjelpe meg med å se handlingsrommet innenfor regelverket, og ikke bare begrensningene».

Vi er i starten på dette arbeidet, men håper at flere sitter igjen med lignende opplevelser, og at samarbeidet vil føre til en enda bedre regelverksforståelse for alle som deltar.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her