Lærere, skoleledere og ansatte i fylkeskommuner og hos Fylkesmannen har stor påvirkningskraft når vi utvikler et nytt system for administrasjon av eksamen.

Høsten 2015 skal eksamen gjennomføres i et nytt system. Dette vil påvirke sensorer og ansvarlige for gjennomføringen av eksamen på skoler, i fylkeskommunen og hos Fylkesmannen.

Når dere tar i bruk det nye systemet kan dere være trygge på to ting:

• Andre sensorer, skoleadministratorer og ansvarlige for eksamensgjennomføringen hos FK og FM har sett nøye på systemet før dere. De har bidratt med innspill til kravspesifikasjon, og de har gitt innspill underveis i utviklingen. Ikke minst: De har testet systemet i bruk og kommet med forslag til forbedringer.

• Det nye systemet er mer intuitivt, sikrere og mer effektivt enn dagens system

Hvilke metoder har vi brukt for å sikre at disse to punktene er ivaretatt?

Brukerhistorier

Når vi har laget systemet har vi tatt utgangspunkt i behovene til de som skal bruke det. Vi får oversikt over disse behovene gjennom å samle inn brukerhistorier. Sammen med arbeidsgrupper fra FM og FK har vi fått god hjelp til å skrive og prioritere brukerhistorier. I en brukerhistorie definerer du rollen din, oppgaven du skal løse og målet du skal nå med å løse oppgaven.

Et eksempel på en brukerhistorie kan være:

«Som skoleadministrator ønsker jeg å foreslå fagpersoner på min skole til sensoroppdrag slik at Fylkesmannen kan oppnevne dem som sensorer.»

Eller:

«Som sensor ønsker jeg å få oversikt over alle fagene jeg skal være sensor i og hvor mange besvarelser jeg skal sensurere slik at jeg får en oversikt over arbeidsmengde og kan sensurere ferdig innenfor fristen.»

Til sammen i prosjektet så langt har brukerne definert rundt 200 slike brukerhistorier bare for sentralgitt eksamen. Det er en stor jobb å sortere og prioritere brukerhistorier, men det har vært viktig for å nå vårt mål om at systemet vi lager skal bli så lettfattelig, effektivt og sikkert som mulig.

Brukergruppene

Rundt 1200 personer på skoler, hos skoleeiere, på privatistkontor, hos Fylkesmann og i Udir kommer til å bruke prøvesystemet i forbindelse med høsteksamen 2015. Å rådføre seg med alle sammen underveis i prosjektet er en umulig ambisjon. Vi har derfor opprettet brukergrupper for fylkeskommunene og fylkesmennene, begge brukergruppene har månedlige møter med prosjektledelsen.

Grunnen til at nettopp disse har egne brukergrupper er at de har hatt og fortsatt kommer til å ha en sentral rolle i eksamensgjennomføringen. Og med ansvar for opplæring og brukerstøtte for skoleadministratorer, kjenner de også behovene til disse godt.

I tillegg har prosjektet et eget produkteierteam – et team av proffe brukere som er helt sentrale i å definere utviklingen av systemet. Disse jobber sammen med oss andre i Utdanningsdirektoratet i Schweigaards gate i Oslo med utviklingsprosjektet, og blant dem finner vi folk fra fylkesmannsembetene, folk fra fylkeskommunen, folk fra eksamenskontor og folk med erfaring fra skoleadministratorrollen.

I det jeg skriver dette blogginnlegget, så sitter flere eksamensansvarlige noen etasjer under meg og tester deler av det nye systemet. I videoen øverst i dette innlegge kan du høre hva de synes om systemet de har testet og hva som er den største forskjellen på det gamle og det nye systemet.

Veien videre

Det nye systemet vil være klart til gjennomføring av høsteksamen 2015. Før den tid vil vi invitere til samlinger om hvordan det det nye systemet skal brukes. Datoen for fylkesmannsembetene blir 23.juni, for fylkeskommunene 25. juni. For at alle skal være godt forberedt til bruk av det nye prøvesystemet i forbindelse med høsteksamen, håper vi at vi klarer å samle representanter fra alle fylkene hos oss disse to dagene.

Vi gleder oss til 1. september når vi åpner for påmelding til eksamen i nytt system. En måned senere – 1. oktober – avsluttes påmeldingen, og oppnevningen av sensorer starter. Første eksamensdag for høsteksamen 2015 er 17. november.

Ønsker du vårt nyhetsbrev om det nye prøvesystemet? Meld deg på ved å registrere din e-postadresse.

Les alle våre blogginnlegg om nytt prøvesystem.

5 KOMMENTARER

 1. Mulig dette er tenkt på allerede, men når man sitter med klagebehandling hadde det vært å se hele klageprosessen i samme bildet. Slik det er nå er det et bilde som viser oversikt over alle registrerte klager(Følgeseddel-Klage) og et annet bilde som viser Klageresultat.

  • Takk for godt innspill Siw-Anne. Fint at du tar det opp nå. Vi er i gang med å utvikle klagebehandling nå og vil gjerne gi dere bedre oversikt med nytt system. Håper vi finner en løsning du blir mer fornøyd med til bruk etter høsteksamen.

 2. Å være fagperson i koder med lokalt gitt skriftlig eksamen
  Jeg jobber med eksamensplanlegging på en videregående skole i Hedmark, og er nå i gang med å registrere fagpersoner i PAS2. I den forbindelse dukker det opp flere spørsmål:

  Å få oppdrag som sensor2 i fagkoder med lokalt gitt skriftlig eksamen i et lite fylke som Hedmark har til nå vært forbundet med et begrenset antall besvarelser. Frem til nå har man også kunne velge å være sensor kun for eleveksamener, kun for privatisteksamener eller for begge. Å ligge tilgjengelig i et sentralt register kan for vår del innebære en stor endring når det gjelder omfang på oppdraget.

  Slik det er nå er det ikke mulig å registrere maks antall besvarelser eller fagstatustype (elev/privatist). Dermed blir det vanskelig å svare når lærere spør hva det kan innebære av arbeidsbelastning å være fagperson i PAS2.

  En annen utfordring er når en faglærer som får opp et parti i for eksempel NOR1206 IKKE ønsker sensoroppdrag. Vedkommende må registreres som fagperson i PAS2 for å legges inn som sensor1 på eksamenspartiet, men det finnes ingen mulighet for å si nei til sensor2-oppdrag. Vedkommende kan dermed risikere å få oppdrag både som sensor1 (i kraft av å være faglærer) og som sensor2.

  Vårt spørsmål er dermed:
  • Er det utarbeidet retningslinjer for hvor mange besvarelser en sensor kan få, eller er det helt opp til fylket som har sensuransvaret å fordele antallet eksamener?
  • Er det utarbeidet informasjon som kan gis ut til de som blir foreslått som fagperson i fag med lokalt gitt skriftlig eksamen?
  • Kan en som er foreslått som fagperson i PAS2 logge seg inn noe sted for å se hvilke fagkoder han/hun er foreslått i?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her