Denne uken står elevene Celine og Stella fra Hundsund ungdomsskole på en scene foran 1000 deltakere på seminaret Nordic@bett. Bettshow i London er antagelig den arenaen i verden som samler flest norske og nordiske skolefolk med teknologi-interesse. Årets tema er  algoritmisk tankegang og programmering, noe denne skolen jobber helhetlig med i sin undervisning.

Programmering er problemløsing

På Hundsund ungdomsskole tilbyr de programmering på alle tre trinn og lar alle elever på skolen få helt grunnleggende innføring i programmering.

– Alle elever deltar på flere kodedager i året. For oss  er det helt naturlig  å lære i helt digitalt klasserom. Vi går på en framtidsretta skole som forbereder oss for framtiden, der vi gjennom koding og annen læring lærer oss nye former for problemløsning, sier Stella Figueirado Kirkvaag, en av elevene som skal presentere under Nordic@Bett i dag. Hun legger til:

– Denne måten å jobbe på skaper kreativitet og variasjon fordi det er så mange måter å løse en oppgave på. Dette igjen fører til motivasjon hos oss elever.

– Å trene elevenes kreative evner og ferdigheter som problemløsere er viktig for oss. Det trenes ikke bare i valgfaget programmering, men også i mange andre sammenhenger, både i fagene og i tverrfaglige prosjekter. I år har 80 elever valgt valgfaget programmering, legger rektor Hans-Marius Christensen til.

Men hva er algoritmisk tankegang?

– Vi lærer ikke bare å løse problemer, men å tenke kritisk og å være kildekritiske. Vi lærer om hvordan vi  tar i mot informasjon man leser på nettet – i alle fag – om nettvett. Og så lærer vi oss om hvordan og når vi bruker nettbrettene våre, slik at vi ikke blir distrahert selv eller distraherer andre i klassen, sier elev Celine Beckstrøm.

Algoritmisk tankegang er et sett med konsepter og fremgangsmåter knyttet fra et problem til man har funnet en løsning. I dette ligger å bryte ned problemet i løsbare delproblemer, generalisere problemer, modellere løsninger og finne stegene man må igjennom for å komme til en endelig løsning. Begrepet algoritmisk tankegang er hentet fra det engelske «computational thinking» og ble først brukt av Seymour Papert i boka «Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas» fra 1980.

Slik kan du komme i gang med programmering i din undervisning

For å komme i gang med programmering i undervisningen, anbefaler han andre å rekruttere en eller flere nysgjerrige lærere;

– For det er lurt å kunne dele dette med noen, sende de på et kurs eller to sammen og gi de litt tid til å «leke» med programmering. De kan utforske Scratch, gjøre seg kjent med Swift Playgrounds eller leke med Legos kodeverktøy. Når man er flere om slike nysatsinger, er ikke terskelen for å komme i gang så stor, forklarer han.

Lær mer om algoritmisk tankegang og programmering

  • Foreløpig har vi i direktoratet utviklet en serie gratis, nettbaserte kurs for lærere som ønsker å komme i gang med programmering i undervisningen sin. Vi har foreløpig 6 kurs for lærere i valgfag programmering.
  • I tillegg har vi utviklet en kompetansepakke om programmering på Iktplan.no for skoler som ønsker å satse på dette innenfor gjeldende læreplaner.
  • Stadig flere Universiteter og høgskoler tilbyr også videreutdanning i programmering for lærere.
  • Les den nye rapporten  «Algoritmebasert tenkning og programmering i nordiske skoler«. Rapporten er bestilt av styringsgruppen for Nordic@BETT og er produsert av Italian National Research Council, Institute for Educational Technology og Europan Schoolnet. Rapporten gir en oversikt over og status for algoritmebasert tenking, koding og programmering i Norden.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her