Hva med å se nærmere på bruken av skolebibliotek som læringsarena, nå som fagene fornyes?

Da jeg gikk på skolen, hadde skolebiblioteket lokaler i tilknytning til en filial av folkebiblioteket. Jeg var der så ofte jeg kunne! For meg, som for mange andre, var biblioteket en døråpner mot verden. Jeg leste alt jeg kom over: romaner, tegneserier, faktabøker, barnelitteratur og voksenlitteratur.

Kulturell og teknologisk arena

Det er sammenheng mellom leselyst og leseferdigheter. Den som leser mye, blir god til å lese. Skolebibliotekene har en viktig rolle i å fremme leseglede og trivsel. Opplæringsloven sier at skolene skal ha skolebibliotek som skal kunne brukes aktivt av elevene i skoletida. Vi ser av våre spørringer til Skole-Norge at skolebibliotekene ofte brukes tradisjonelt og knyttet til lesing, og i mindre grad er en arena for bruk av digitale verktøy, skaperglede og utforskertrang.

Hva med å gi skolebiblioteket en større rolle? Et godt bemannet og utstyrt skolebibliotek kan være en kulturell og teknologisk arena som bidrar til å gi elevene innsikt. Det kan bidra til at de videreutvikler informasjonskompetanse og digital dømmekraft, til at de utfolder skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Gjennom fagfornyelsen skal elevene få mer tid til dybdelæring. Det vil si å lære noe så godt at du forstår sammenhenger og kan bruke det du har lært i nye situasjoner. Utvikling av de grunnleggende ferdighetene er viktig gjennom hele opplæringsløpet. Kan skolebiblioteket hjelpe til? Klart det kan! Lærerne og skolebibliotekansvarlig kan planlegge sammen hvordan dette kan gjøres på en god måte.

Et sted for inkludering og deltakelse

Når også elevene blir involvert i planleggingen av biblioteket, kan tilbudet bli mer i tråd med deres ønsker og behov. Skolebiblioteket kan være et sted for inkludering og deltakelse der skolen og fritidsinteressene møtes. Et sted for kulturelle aktiviteter, og kanskje også en møteplass etter skoletid?

Hvordan er framtidens skolebibliotek?

Det skjer mye spennende med skolebibliotek rundt omkring i Norge. Mange kommuner tar dem i bruk også som teknologisk og innovativ læringsarena og møtested på fritiden. I framtidens skole kan vi tenke mer helhetlig rundt pedagogikk, didaktikk og utformingen av rom i samspill med teknologi.  Skolebiblioteket kan for eksempel inneholde skaperverksted, utstyr for programmering, virtuell og utvidet virkelighet, eller annet digitalt utstyr som kan brukes i læringsarbeidet.

Vi i Utdanningsdirektoratet har nylig gitt tilskudd til skolebibliotekprosjekter i kommunene. 27 kommuner fikk støtte til personalressurser og kompetanseutvikling i 2019.  Leselyst og leseglede er sentralt i alle prosjektene, og det er flere innovasjonsprosjekter som ser på ny organisering av skolebibliotekene og bruk av teknologi.

For å lykkes med skolebibliotek, bør det være tydelige planer i skolen og kommunen, og det må settes av ressurser til arbeidet. Lærere og skolebibliotekansvarlig bør samarbeide med hverandre og med folkebiblioteket. Dette kan være en god investering.

Hvordan ser framtidens skolebibliotek ut – hos dere? 

PS: Etter planen skal vi lyse ut midler til utvikling av skolebibliotek i 2020 og 2021 også, så det er bare å sette i gang planleggingen! Du leser mer om tildeling til skolebibliotek her. På språkløyper.no finner du kompetanseutviklingspakker for skolebibliotek, og på skolebibliotek.no finner du nyttig informasjon om skolebibliotekutvikling, videreutdanningstilbud og seminarer, prosjekter og eksempler på kommuneplaner.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her