Høsten 2020 møtte vi kritikk fra flere hold, etter forslaget om å la elevene ha tilgang til hjelpemidler under hele eksamen i matematikk. Parallelt med at vi har foreslått faglige endringer i eksamen som følge av nye læreplaner, har vi jobbet med digitaliseringen av eksamen i alle fag – inkludert matematikk.

Vi ønsker å møte kritikken og behovene på en så konstruktiv måte som mulig, med den tiden vi har til rådighet. Vi har derfor besluttet at frem til våren 2023, skal alle eksamener i matematikk gjennomføres som todelt eksamen igjen, og da i det «gamle» systemet for eksamen som dere kjenner godt fra før.

Eksamener i alle andre fag skal følge sine innføringsløp i den nye digitale tjenesten som planlagt.

Frem til våren 2023 skal vi i Udir utrede mulige løsninger på lengre sikt. Hvilke konkrete løsninger på de mange forslagene som har kommet, må vi komme tilbake til. Vi ønsker å finne disse løsningene i videre dialog med fagmiljøene ved universiteter og høgskoler, organisasjonene i skole-Norge og andre interesserte.

Uansett hvilke forslag som legges frem, har vi fortsatt to viktige forutsetninger:

  1. Eksamen i matematikk skal være i tråd med de nye læreplanene.
  2. Eksamen i matematikk skal fra våren 2023 gjennomføres i den nye digitale tjenesten for eksamen.

Disse to punktene innebærer at alle må belage seg på at det uansett blir en eller annen grad av endring, også i matematikkeksamen.

Vår lærdom av kritikken: Mer åpenhet og mer faglig samarbeid

Det er vårt ansvar å legge til rette for god involvering, også når det gjelder endringer i eksamensformer. Vi ønsker oss en arena for faglig dialog og samarbeid hvor partene virkelig kan lytte til hverandre. Det vil nok bringe oss nærmere vårt felles mål om en god eksamen for alle.

2020 var året hvor de nye læreplanene ble innført, og alle fikk en pandemi i fanget – dere i skolen mer enn de aller fleste. Gjennom pandemien har vi i Udir lært mye om hvordan vi må bruke mer varierte kanaler for å fortelle om arbeidet som foregår hos oss. At vi alle har blitt drevne på digitale møter og arrangementer kan hjelpe oss med det, også når pandemien er over. I de vanskelige årene skole-Norge har vært gjennom er det også forståelig at det ikke har vært nok tid til å ta imot store endringer i tillegg til å ta de nye læreplanene i bruk. Vi forstår godt behovet for å først bli mer fortrolige med de nye læreplanene.

Felles mål for fornyelse

Vi vet at vi alle har et felles mål om en eksamen som er så god og rettferdig som mulig, hvor alle elevene får mulighet til å vise kompetansen sin. Dette mener vi er fullt mulig å få til i konteksten av nye læreplaner og i en digital løsning.

De nye læreplanene representerer en viktig fornyelse av det faglige innholdet, og eksamensoppgavene må gjenspeile den fornyelsen. Dette opplever vi at alle er enige om. Det er hvordan den kompetansen prøves som er diskusjonens kjerne.

En digitalisering av eksamen gir faglige fordeler, som for eksempel flere ulike måter å teste kompetanse på, og også systemtekniske fordeler. Visste du at eksamensgjennomføringen er et av Nordens aller største IT-arrangementer? Og det er attpåtil et arrangement hvor det er ekstremt viktig at absolutt alt klaffer til eksakt rett tid, hvis ikke kan det få store konsekvenser for elevene. Slike systemer er krevende å utvikle og forvalte. Både for faglig og teknisk utvikling foregår det derfor svært mye arbeid gjennom hele året, i ulike fagnemnder og IT-tekniske miljøer.

Ny giv med nytt gir

Den kommende tiden skal vi bruke på å jobbe frem konstruktive løsninger for en rettferdig, solid og faglig god eksamen til det beste for alle elever. Vi skal samarbeide bredt, og vi skal gjøre en bedre jobb med å vise frem og be om innspill til prosessene som pågår hos oss.

Gi oss gjerne kommentarer! Vi ønsker å høre fra dere.

Vil du lese noen av innleggene fra debatten? Her er innleggene som er tilgjengelig på nett:

57 KOMMENTARER

 1. «Vi har derfor besluttet at frem til våren 2023, skal alle eksamener i matematikk gjennomføres som todelt eksamen…»

  Betyr «til» i denne sammenheng «til og med»? Kanskje unødig spm siden elevene fra skolestart skal vite hvordan eksamen skal foregå. Men likevel – fint å få presisert..

  • Hei. Det betyr at våren 2023 skal alle sentralt gitte eksamener gjennomføres i nytt digitalt gjennomføringssystem for eksamen.

 2. «Eksamen i matematikk skal fra våren 2023 gjennomføres i den nye digitale tjenesten for eksamen.»

  Betyr dette at udir fortsatt insisterer på at, fra våren 2023, så skal matematikkeksamen kun foregå med hjelpemidler?

  • Hei. Vi skal utrede spørsmålet dette skoleåret. Vi er åpne og lyttende, men har ikke svaret nå. Målet er å lage en rettferdig eksamen som er egnet i elevenes digitale hverdag.

 3. Hvor mye «kortere enn tidligere» blir delen uten hjelpemidler? Jeg håper at eksempeloppgaver blir sendt ut i GOD tid før eksamen.

  • Hei. Vi legger ut eksempeloppgaver på udir.no i begynnelsen av skoleåret. Der vil også delen uten hjelpemidler beskrives.

 4. God beslutning og godt nytt!
  Den foreslåtte Del1 ville slått ut som urettferdig sjansespill, siden den foreslåtte 40% av karaktergrunnlaget skulle baseres på sluttsvar, helt uten forklaringer, utregninger eller metodevurdering fra lærer/sensor. Dette er ikke i tråd med Fagfornyelsen, der nettopp forståelse , forklaringer og utregninger er enda viktigere enn før.
  Ingen problemer derimot med heldigital eksamen, ei heller at alle hjelpemidler kunne være tillatt under hele eksamen. Det siste er som i samfunnet ellers og arbeidslivet senere, at man har mulighet til å dobbeltsjekke seg selv, og vil gi elevene en større trygghet samtidig som selvsagt oppgavene da blir noe vanskeligere.
  Vh

 5. Først og fremst gledelig, at Udir. har valgt å lytte til faglige råd!

  Noen kommentarer:
  – Det blir for tidlig å sette som premiss for en endelig løsning, at eksamen fra våren 2023 igjen skal bli heldigital, med mindre fagmiljøene går god for dette. I så fall lyder Udir sin erkjennelse, at de har lært å sette pris på faglig dialog, lite troverdig.
  – Det gis inntrykk av at pandemien er årsaken til at man ikke har fått tid til å ta imot store endringer. Det må antas at Udir i så fall peker på seg selv, da eksempeloppgavene kom halvveis ut i skoleåret og prosessen var under enhver kritikk. Tilbakemeldinger fra fagmiljøene har derimot vært umiddelbare og grundige, lite preget av pandemi og tidspress.

  Ser frem til en god og grundig prosess gjennom kommende skoleår, der Udir. både tar fagmiljøene på alvor, og deretter sørger for god tid til grundig og tidlig prosess rundt eksempeloppgavene. Hvilken eksamensform det ender med til slutt, må inntil videre stå åpent.

  • Hei. Beslutningen gjelder også eksamen høsten 2021. Eksamen for privatister vil bli gjennomført som todelt eksamen med en del uten hjelpemidler. Det gjelder alle eksamenskodene i matematikk.

   • Ser at eksempeloppgavene i 1p er klare. Det står at dette «viser oppgaver som elevene kan få til eksamen fra høsten 2021». Oppgave 3 del 1 inneholder programmering. Er programmering aktuelt også for høstens eksamen? Trodde dette var tatt ut både for våren 2020 og for høsten 2021.

 6. Håper dere går tilbake til hjelpemidler på hele eksamen fra 2023, men da med kun spørsmål av «type 2» og «type 3». Det er sannsynligvis en god løsning i forhold til utfordringer i vårt fremtidige arbeidsliv og en god tilpasning til læreplanen.

 7. Hva skjer med eksamen for privatister denne høsten? Vi trenger litt mer praktisk info om endringene og nettsidene her på Udir.no må oppdateres.

  • Hei. Eksamen for privatister høsten 2021 vil være med en del uten hjelpemidler. Vi legger ut eksempelsett på udir.no i starten av skoleåret.

 8. Vil oppgavene på del 2 omfatte oppgaver av type 2, type 3 eller en blanding?
  Kommer del 2 av eksamen til å kreve like mye digital kompetanse som den heldigitaleeksamen?
  Kommer det en avklaring vedrørende hvilke temaer som kan komme på del 1? Ser det skal komme eksempler – håper da det blir en grundig beskrivelse av del 1 vedrørende temaer/ hva som forventes at de skal kunne.

  Det tar mye tid å lære elevene de nødvendige digitale ferdighetene som skisseres i den heldigitale eksamen – siden vi nå må fokusere på digital kompetanse og samtidig regning for hånd opplever mange at det er nødvendig å begrense hva som kommer på del 1, eventuelt redusere noe av kravet til digital eksamen. Dette gjelder spesielt 1T hvor det nå er krav om programmering. Har dere noen tanker rundt dette?

  • Hei. Takk for innspill. Eksamen skal prøve elevens kompetanse etter ny læreplan. Læreplanen skal styre både opplæringen og eksamen. Kompetansemålene er utgangspunktet for oppgavene vil lager. Oppgavetypene vil fremgå av eksempeloppgavene.

   • Når kan vi forvente å få eksempeloppgavene?
    Undervisningen starter nå og privatister har eksamen allerede i november. Det er derfor viktig å få på plass hvordan eksamen skal være.

    Jeg håper vi gjennom eksamensoppgavene og nye eksamensveiledninger får svar på spørsmålene mine over, da dette har stor betydning for undervisningen.

    All undervisning og eksamen skal selvfølgelig følge kompetansemålene, men det er likevel nødvendig med en konkretisering vedrørende eksamen. Flere av kompetansemålene er svært åpne og for å kunne forberede elevene er det viktig å vite hva som forventes av dem.

    • Hei! Takk for innspill. Vi publiserer eksempeloppgaver for både 1P, 1P-Y, 1T, 1T-Y, 2P, R1 og S1 i løpet av de kommende ukene.

 9. Flott, at dere har hørt på innspillene som er kommet. Vi vet at eksamen blir todelt fram til 2023, men vil begge delene være digitale? Vi lurer også på hvordan vurderingen blir? Skal det være en helhetsvurdering av hele eksamen, med hovedvekt på Del 2 eller blir det en ny måte å vurdere på? Vi gleder oss til eksempeloppgavene kommer. Håper de er rett rundt hjørnet.

  • Hei. Eksamen våren 2022 vil bli utlevert på papir. Del 1 blir uten hjelpemidler og leveres på papir som skannes i eksamenslokalet. Del 2 kan eleven levere på papir eller digitalt – det er opp til elevene selv.

 10. Jeg forstår beslutningen, men jeg synes det er synd. Det er synd at ikke moderne lærings- og vurderingsprinsipper også får konsekvenser for eksamen. Tiden da elever skulle pugge og huske til en eksamen burde være forbi. Eksamen må gjøres mer dynamisk enn at elever skal gjengi kunnskaper etter hva de husker.

  Fra Utdanningsnytt: «Når man forstår at det er forskjell på kunnskap (å besitte og gjengi informasjon) og kompetanse (å kunne forstå og bruke informasjonen i andre sammenhenger), så vil det kreve en praksisendring i skolen (Johannessen, 2020). Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 26-27; Ludvigsen-utvalget, 2014, s. 56).» Denne praksisendringen jobber vi med i opplæringen og i vurderingsarbeidet. Da burde også eksamensformene moderniseres.

  • Hei. Takk for innspill. Eksamen vil være i tråd med ny læreplan med forskjellige oppgavetyper som skal prøve elevens kompetanse i matematikk. Vi vil vektlegge oppgavetyper som gir anledning for elevene til å vise sin kompetanse – både med og uten hjelpemidler. Vi tar med innspillene til videre arbeid med eksamen.

  • Jeg oppfatter ikke det å regne for hånd, uten hjelpemidler, som kun å «pugge og huske». Dette er også bruk av kunnskaper og ferdigheter. Med en mastergrad i matematikk og en doktorgrad i kybernetikk blir jeg ofte slått av hvor mye bedre butikkansatte er i hoderegning enn jeg er. Det er selvfølgelig fordi de bruker denne delen av matematikken mer aktivt, ofte uten bruk av hjelpemidler. De har selvfølgelig hjelpemidler tilgjengelig, men ofte har det nok vært behov for å regne ut vekslepenger raskere enn de rekker å slå inn beløpene. Hvis man skal teste disse ferdighetene på eksamen så kan man a) Tillate hjelpemidler, men gi elevene et tilsvarende tidspress, b) Ikke tillate hjelpemidler. Jeg foretrekker alternativ b).

   Så kan det sikkert innvendes at eksemplet er noe søkt, ikke minst ettersom butikkene knapt håndterer vekslepenger lenger. Men poenget er at dette handler om basisferdigheter, som både er relevante i dagliglivet, og også i avansert ingeniørarbeid, vitenskap og politikk. Jo mer en mestrer uten hjelpemidler, inkludert avansert trigonometri, integralregning og så videre, jo mer kan konsentrasjonen fokuseres på den virkelige problemløsningen.

   Det er viktig, både for problemløsningsevnen og forståelsen, at elevene får den mestringsfølelsen som vanskelig kan oppnås på annet vis enn via mengdetrening. Det er ikke nødvendigvis slik at skolen tilrettelegger best for dette via pugging og repetisjon. Det er heller ikke nødvendigvis slik at dette må måles direkte og ikke indirekte (såfremt formålet med eksamen er å måle ferdigheter, det pågår vel også en debatt om dette). Men det er lettere sagt enn gjort å lage en god eksamen som måler disse ferdighetene når alle hjelpemidler er tilgjengelig. Mitt budskap til UDIR må være dette: Dere kan ikke forvente at de som lager eksamen skal få til å gjøre dette, med mindre de får betalt for å jobbe i flere måneder bare med å lage eksamensoppgaver.

   Jeg har for eksempel opplevd at prosjekt- og programmerings-oppgaver (som i prinsippet fordrer matematisk forståelse) og regneoppgaver gir to forskjellige bilder av studentenes ferdighetsnivå, og jeg er ikke i tvil om at sistenevnte gir det mest edruelige bildet.

 11. For min del synes jeg dette er helt håpløst. Nå har jeg brukt det siste året til å tenke på hvordan jeg skal tilpasse læringsarbeidet mitt til nye læreplaner og eksamensform. Vi fikk et forslag til eksamenssett langt ut i forrige skoleår som er det jeg har begynt å planegge ut fra, og nå, rett før skolestart, kommer denne meldingen.

 12. Hei. Takk for tilbakemeldingen. Vi skulle ønske skoleåret vi har lagt bak oss ikke hadde vært så krevende for deg og andre lærere. De nye læreplanene du har brukt i din planlegging skal fortsatt ligge til grunn for både opplæringen og eksamen.

 13. Jeg siterer UDIR ang. utvidelse fra to til tre timer uten hjelpemidler i 2015:

  «Hovedargumentasjonen for dette er å ivareta læreplanens krav til kunnskaper og kompetanse i fagets metoder, symbol- og formalismekompetanse, algoritmer og framgangsmåter, matematiske ferdigheter, utledninger, bevis, argumentasjon, drøfting, resonnement og så videre.»

  I og med at det er fagets egenart vi snakker om antar jeg at også de nye læreplanene innehar disse kravene.

  Har dere vurdert å skille mellom matematikkfagene når det gjelder tiden på del 1 og del 2 i det som vil bli den nye eksamensformen? Dagens eksamensform i 1T og programfagene fungerer utmerket og jeg kan ikke fatte den ikke også kan fungere med de nye læreplanene. Den eneste troverdige begrunnelsen jeg sitter igjen med er at eksamenssystemet krever en heldigital eksamen. Dersom systemets begrensninger skal trumfe alle andre argumenter slik at eksamensformen tar to steg tilbake, vil det være en tragedie for matematikkfaget. Om ikke annet vil man i alle fall risikere å få et svært skarpt skille mellom opplæringen i faget og hvordan dette blir testet på eksamen. Men det er kanskje ikke lenger et mål at standpunkt- og eksamenskarakterer skal være nogen lunde like?

  https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Erfaringer-og-vurderinger-av-eksamen-2013/5—–Endrede-eksamensordninger/?fbclid=IwAR1gawQd4MmbDS3x8Kj9u7Gh42vX7cpIcA7NshxRTFQpiunuV1JONKkr3UY

  • Hei. Takk for innspill. Elevene skal få vise sin kompetanse ut fra de nye læreplanene til eksamen, og vi skal gå utrede videre hvordan dette kan gjøres. Det vil være naturlig å se på spørsmålet rundt teoretisk og praktisk matematikk i utredningen. Eksamen og standpunkt er to ulike sluttvurderingsformer – det er større begrensninger på hva som kan vurderes fra en skriftlig eksamen på fem timer, enn til standpunkt, jmf. vurderingsforskriften § 3-22.

 14. Jeg er enig med Simen Sørby i at hovedbegrunnelsen fra Udir trolig ligger i et eksamenssystem som kun takler en heldigital eksamen. Dette ble langt på vei antydet av Larsen-Evjen i en debatt med lærere i Agder 6.april i vår. De henvises også til at Kunnskapsdepartementet ga et spesifikt oppdrag om å lage eksamen digital, noe som også kan ha årsak i at dette var hva det innkjøpte eksamenssystemet kunne håndtere: https://www.utdanningsnytt.no/eksamen-thom-jambak-utdanningsdirektoratet/digital-eksamen-forslagene-til-eksamensendringer-er-kunnskapsbaserte/260276.

  Frem til nå har kritikken mot «heldigital eksamen og alle hjelpemidler tilgjengelig» fått faglig støtte fra de fleste institusjoner for høyere utdanning, samt fagmiljø innen matematikk og matematikkdaktikk. Av debattinnleggene Larsen-Evjen viser til, som gir støtte til Udir., er samtlige forfattet av Divisjonsdirektør og Avdelingsdirektør i Udir.

  I prosessen og debatten som kommer utover høsten, setter jeg pris på at Udir. underbygger sine meninger med relevant og grundig faglig dokumentasjon, gjerne litt bredere enn kun å vise til egne tidligere uttalelser. Begrensninger i innkjøpt eksamenssystem er selvsagt heller ikke et godt nok argument. Debatten må også være betingelsesløs, og IKKE låst til at alt igjen skal inn i en heldigital ramme fra Våren 2023. Dette burde være selvsagt når man skal føre en faglig debatt med lærere og annet akademisk miljø.

 15. Hei!
  I denne overgangsordningen fram til vår 2023 blir alle matematikk-eksamener 1t uten hjelpemidler og 4t med hjelpemidler? Har vi forstått riktig da eller tenker dere 2+3 og 3+2 slik det var i det «gamle systemet»?

  • Hei. Alle matematikkeksamener i overgangsperioden blir på 1 time uten hjelpemidler og 4 timer med.

   • For mange elever på yrkesfag er nok en eksamensdel uten hjelpemidler ikke så gunstig, stemmer det virkelig at eksamen nå også utvides tidsmessig fra 4 til 5 timer?

    • Hei. Takk for innspill. Vi tar det med oss i videre arbeid. Eksamen i matematikk etter yrkesfaglige studieprogram skal fortsatt være på 4 timer.

    • Hva med dem med dyskalkeli, å tar matte 1p og 2p pga nettopp denne nye reformen. ? Så blir reformen omgjort..
     Er det ikke løsninger som kan gi inn under oss ?
     Når blir loven at kun dem under 24 år kan søke seg fritak fra karatere i matte endret til å gjelde alle ?

     Mvh en fruster elev ..

     • Hei! Vi ønsker å lage en eksamen som relevant og tilgjengelig for alle som skal vise kompetanse i faget. Hvis du har behov for særskilt tilrettelegging under eksamen, kan du be om dette når du melder deg opp til eksamen.

 16. Godt å høre at udir tar imot innspill fra matematikklærere ja! Det er blitt nevnt et par ganger at det kommer eksempelsett i starten av skoleåret. Erfaring fra forrige skoleår er at «starten av skoleåret» betyr i slutten av desember en gang. Jeg ber innstendig om at vi har en felles forståelse av at starten av skoleåret er august, senest september, og at vi får sett fullstendige eksempelsett og løsningsforslag lenge før høstferien.

 17. Hei. Takk for innspill. Vi publiserer eksempeloppgaver i matematikkfagene i løpet av de kommende ukene. Eksempelsett i matematikkeksamen for 10. trinn publiseres denne uken.

  • Hei! Med en pandemi, manglende undervisning, begrensede digitale ferdigheter hos en del lærere som samtidig må tilpasse seg nye læreplaner, samtidig som det er et større krav til å anvende kunnskap i det nye kompetansebegrepet er jeg redd for at den nye eksamensformen med bl.a. 1+4 timer vil gå utover de svakeste elevene når det kommer til vårens eksamener.
   NB! Geogebra er en gammel programvare hvor mye rart kan skje underveis, avhengig av den enkelte pc/ chromebook/ mac. Sterke elever prøver å trykke både to og tre ganger for å få fram det de ønsker, mens svakere elever lettere tror at de ikke har forstått kommandoene.

 18. Hva med dem med dyskalkeli, å tar matte 1p og 2p pga nettopp denne nye reformen. ? Så blir reformen omgjort..
  Er det ikke løsninger som kan gi inn under oss ?
  Når blir loven at kun dem under 24 år kan søke seg fritak fra karatere i matte endret til å gjelde alle ?

  Mvh en fruster elev ..

  • Jeg er helt enig i ditt poeng her. Det virker nesten som at Udir ikke skjønner hva slags elever som tar eksamen, og hvilke hensyn som gjør seg gjeldende. Det er nok derfor du ikke har fåttt svar heller.

 19. Med «Alle eksamen i matematikk» mener dere da kun matematikkfag i med innførte nye læreplaner, ikke sant? Eller gjelder dette også S2, R2 og 2P-Y som fortsatt følger gammel læreplan?

  • Hei
   Vi mener alle eksamener i matematikk som blir gjennomført etter ny læreplan. Det gjelder ikke S2, R2 og 2P-Y som har eksamen etter LK06 våren 2022, men matematikk 1P, 1T, 2P, R1 og S1. For 1P-Y og 1T-Y vil fordelingen være 1 time uten og 3 timer med hjelpemidler.

 20. Hei , vi er noen lærere som lurer på om alle kompetansemålene fra 8+9+10 trinn skal testes på eksamen.
  Eksempeloppgaven som er publisert har stor hovedvekt fra kompetansemål fra 10. trinn.
  Hvordan tenker man å legge opp til oppgaver som også har et innsteg for de svakere elevene ?

 21. Høst 2021 var eksamen i P-matte svært krevende, dette gjelder både den gamle og ny fagkoden. Privatister betale rundt 20 000 kr til private skoler for å få undervisning. Mange av disse har stryk fra før av, og kjemper hardt for å lykkes. Udir har begrenset veiledning til privatister, og skolene misbruker systemet for å tjene mest mulig penger. Når det i tillegg er nye læreplaner, blir systemet nærmest håpløst. Jeg oppfordrer Udir til å vurdere egne kurs med veiledning til hvordan eksamen vil bli vår 2022.
  Dere burde også ha i bakhodet at nye læreplaner nettopp ble ikraftsatt, og 90 prosent av privatistene har fått opplæring etter gamle læreplan med et helt annet system. Eksamen skal ikke være vanskeligere enn nødvendig.

 22. Dere skriver:

  «Kjerneelementene i de nye læreplanene i matematikk legger vekt på utforsking, problemløsing, modellering, anvendelse, argumentasjon, representasjon og kommunikasjon, abstraksjon og generalisering..»

  Dette er svært komplisert og dårlig språk. Tror dere virkelig elever på vg1 forstår dette? Husk at dette er elever som akkurat har fullført ungdomsskolen.

  Dere må ta en gjennomgang av læreplan og kompetansekravene og forstå at målet ikke bør være å forvirre, men formidle

 23. Hvordan blir det for de som ønsker å levere håndskrift på enkelte av oppgavene med digitale hjelpemidler?

  Å be elevene bli igjen (jeg kaller det «sitte igjen») etter at eksamen er ferdig for selv å ta bilder av egen hånskrift virker både unødvendig og som en straff. Hvorfor kan ikke elevene levere på ark, som dere så i ettertid skanner og integrerer med resten av den digitale besvarelsen.

  NAV og andre offentlige etater har sentre som skanner dokumenter. Skikkelig skanning vil også bli mere leselig enn at elevene fotograferer med egen PC. Elevers håndskrift er utfordrende nok uten at den er i dårlig fototeknikk) (her snakker jeg av erfaring som sensor)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her