Ingeborg Sletta

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Ingeborg Sletta er lektor i matematikk ved Rauma videregående skole og universitetslektor ved Institutt for matematiske fag, NTNU. Sletta sitter i Utdanningsdirektoratets arbeidsgruppe som skal gi råd om endringer i matematikkeksamen.